Hoe werkt het ICF model?

Hoe werkt het ICF model?

Hoe werkt het ICF model?

De ICF beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand. Iemands gezondheid is met behulp van de ICF te karakteriseren in lichaamsfuncties en anatomische eigenschapppen, activiteiten en participatie. Gezondheid is aldus te beschrijven vanuit lichamelijk, individueel en maatschappelijk perspectief.

Waarom ICF?

De ICF is een classificatie waarmee het mogelijk is het functioneren van de mens en de eventuele problemen die mensen daarbij ervaren te beschrijven. Bovendien kunnen de factoren die op dat functioneren van invloed zijn ook worden vastgelegd. In 192 landen, waaronder Nederland, is de ICF aanvaard.

Wat is ICF Cy?

De International Classification of Functioning, Disability and Health for Childrend and Youth, ICF-CY, is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat het bio-psychosociaal model van het menselijk functioneren concretiseert.

Wat zijn medische factoren?

Dat zijn medische factoren (de ziekte, de aandoening of het letsel dat iemand heeft), persoonlijke factoren (zoals: leeftijd, geslacht, opleiding, persoonlijkheid, bewegings- en voedingsgewoonten) en externe factoren. Dergelijke factoren worden ook wel aangeduid als gezondheidsdeterminanten of risicofactoren.

What is the ICF checklist?

This is a checklist of major categories of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) of the World Health Organization . The ICF Checklist is a practical tool to elicit and record information on the functioning and disability of an individual.

What does ICF stand for?

Version 2.1a, Clinician Form for International Classification of Functioning, Disability and Health This is a checklist of major categories of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) of the World Health Organization .

What are the ethical guidelines for use of the ICF?

Ethical guidelines for use of the ICF include the need for respect and confidentiality and ensuring that people have opportunities for participating in recording functioning (Annex 6). For more information click here to download the ICF Practical Manual.

Gerelateerde berichten: