Waar werd wifi uitgevonden?

Waar werd wifi uitgevonden?

Waar werd wifi uitgevonden?

Hedy LamarrJohn O'SullivanTerence PercivalDiethelm OstryJohn DeaneGraham Daniels Wi-Fi/Uitvinders

Hoe wordt WiFi gemaakt?

Wifi maakt gebruik van radiogolven om data te verzenden via een netwerk. Hetzelfde principe wordt toegepast door uw gsm wanneer die verbinding wil maken met het internet (wifi of mobiel internet). Door een access point worden de gegevens via radiogolven door de ether verzonden.

Is wifi uitgevonden in Nederland?

WIFI (1997) - Victor Hayes De Nederlandse ingenieur Victor Hayes wordt ook wel “De vader van WiFi” genoemd. Hij is verantwoordelijk voor de technologie achter deze sinds 1997 bestaande standaard. Wi-Fi werd oorspronkelijk uitgesproken als 'waifi'. Tegenwoordig wordt het uitgesproken als wifi of als 'wɑjfɑj'.

Wat is wifi en hoe is het ontstaan?

Wifi: wat is het, hoe werkt het en hoe is het ontstaan? Wifi is een Nederlandse uitvinding. De grondleggers van draadloze netwerken zijn ondernemer Cees Links en ingenieur Vic Hayes. Deze Nederlanders speelden een grote rol bij de ontwikkeling van het wifinetwerk zoals we dat nu kennen.

Wat is de oorsprong van de naam Wi Fi?

De oorsprong van de naam naam Wi-Fi is een duidelijke knipoog naar de uit de audiowereld bekende term hifi, hetgeen staat voor High Fidelity. De naam Wi-Fi staat dan voor Wireless Fidelity. In het verleden gebruikte de Wi-Fi Alliance de term Wireless Fidelity zelf ook in de leuze "The Standard for Wireless Fidelity".

Wat is een wifi synoniem?

In de dagelijkse praktijk wordt de term, in dit geval geschreven als wifi, steeds vaker gebruikt als synoniem voor een draadloos thuisnetwerk in het algemeen. De schrijfwijze met een koppelteken ( wi-fi) komt in het Nederlands ook voor.

Wat is een logo Wi-Fi?

Logo Wi-Fi. Wi-Fi is een certificatielabel ('logo') voor producten voor draadloze datanetwerken, die werken volgens de internationale standaard IEEE 802.11 ( draadloos ethernet of wifi ). Dergelijke producten maken gebruik van radiofrequenties in de 2,4GHz- en/of 5,0GHz-band die onder voorwaarden zonder licentie gebruikt mogen worden.

Gerelateerde berichten: