Hoe hoog is de rang van sergeant-majoor?

Hoe hoog is de rang van sergeant-majoor?

Hoe hoog is de rang van sergeant-majoor?

Boven de korporaal staat de sergeant (ook wel wachtmeester genoemd) bij de Nederlandse militaire rangen. Boven hem staat de sergeant der eerste klasse en daarboven de sergeant- majoor. Boven de sergeant-majoor ten slotte staat de adjudant.

Wat is de hoogste Onderofficiersrang?

Een adjudant is iemand die in de militaire hiërarchie boven de sergeant en de sergeant-majoor staat. Het is de hoogste onderofficiersrang.

Wat is de hoogste Onderofficiersrang 8 letters?

Adjudant = [rang] - In de militaire hiërarchie staat een adjudant boven de sergeant en de sergeant-majoor. Het is de hoogste onderofficiersrang.

Wat is de taak van een adjudant?

De Adjudant is een persoonlijke assistent van een hooggeplaatst persoon. Deze hooggeplaatst persoon is een hoge militaire bevelhebber, een bewindsman, een hogepriester of een staatshoofd. Adjudanten van het Koninklijk Huis bereiden openbare optredens voor en geven ondersteuning bij grote evenementen.

Wat is hoger Commandeur of officier van Oranje-Nassau?

Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder.

Gerelateerde berichten: