Wat is financiële positie?

Wat is financiële positie?

Wat is financiële positie?

Als iemand bijvoorbeeld een relatief goed en zeker inkomen heeft om zijn huur of hypotheek te betalen, verder geen grote schulden heeft en ook nog over een spaarsaldo beschikt, dan kan worden geconcludeerd dat zijn financiële positie solide is.

Wat is een netto schuldquote?

De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Wat is belastingcapaciteit?

De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen.

Hoe bereken je de netto schuldquote?

De netto schuldquote geeft inzicht in de mate waarin de schuldenlast drukt op de exploitatie. Dit kengetal wordt berekend door het totaal van de geleende gelden te delen door de totale jaarlijkse baten.

Wie hebben de meeste schulden?

Alleenstaande ouders met kinderen. ZZP'ers/kleine ondernemers. Arbeidsmigranten uit EU landen. Mensen met een restschuld (Hypotheek)

Wat is een decentralisatie uitkering?

Een decentralisatie-uitkering is een tijdelijke uitkering, met een looptijd van maximaal 5 jaar. Er zijn meerdere redenen om voor dit type uitkering te kiezen in plaats van voor de algemene uitkering: Met een decentralisatie-uitkering kunnen middelen verdeeld worden op een manier die afwijkt van de algemene uitkering.

Gerelateerde berichten: