Wie heeft een PSD2 vergunning?

Wie heeft een PSD2 vergunning?

Wie heeft een PSD2 vergunning?

Elektronische handelsplatformen (e-commerce platforms) die zelf betaaldiensten verrichten, moeten vanaf de implementatie van PSD2 in beginsel beschikken over een vergunning om hun betaaldiensten te mogen uitvoeren.

Wat is PSD2 Rabobank?

PSD2 (Payment Services Directive) is een betaalwet in Europa. Deze wet houdt in dat je bedrijven toegang kunt geven tot je betaalrekening. Bijvoorbeeld om rekeninginformatie op te halen, een betaling te doen of om je saldo te checken.

Hoe werkt een betaaldienst?

Betaaldiensten zijn diensten waarmee transacties betaald kunnen worden. Er zijn 8 betaaldiensten waar een vergunning voor vereist is. Dit zijn diensten waarmee: contanten (munten of bankbiljetten) kunnen worden geplaatst op een betaalrekening bij de aanbieder van deze dienst.

Welke doelstelling hebben zowel PSD als PSD2?

Achtergrond en doelstellingen PSD1 en PSD2 Met de PSD beoogde de EU een uniforme betaalmarkt te creëren door één juridische kader voor het betalingsverkeer binnen de EU in te stellen.

Waarom PSD2?

Waarom PSD2? PSD2 leidt er toe dat zowel banken als nieuwe betaalinstellingen nieuwe diensten kunnen aanbieden. Zo is er innovatie. De consument wordt beter beschermd en betalingen worden veiliger, doordat tal van eisen voor de banken en betaalinstellingen zijn aangescherpt.

Wat is een betaaldienst?

Betaaldiensten zijn diensten waarmee transacties betaald kunnen worden. Er zijn 8 betaaldiensten waar een vergunning voor vereist is. Dit zijn diensten waarmee: contanten (munten of bankbiljetten) kunnen worden geplaatst op een betaalrekening bij de aanbieder van deze dienst.

Wat zijn Betaaldienstverleners?

Een betaaldienstverlener is een onderneming die zijn bedrijf maakt van het verlenen van betaaldiensten. Deze definitie volgt uit artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hierbij gaat het om diensten die worden verleend aan de betaler (consument) en/of de betalingsdienstgebruiker (winkelier).

Wat is een Betaalinitiatiedienst?

Betaalinitiatiediensten zijn diensten om een betaling te doen. De consument geeft daarbij toestemming aan de betaalinitiatiedienstverlener om eenmalig het geld van de betaalrekening te halen. De dienstverlener maakt het geld vanuit de betaalrekening van de consument over naar de rekening van de winkel.

Gerelateerde berichten: