Wat staat er in de catechismus?

Wat staat er in de catechismus?

Wat staat er in de catechismus?

Een catechismus (van het Griekse: Κατήχησις, katechesis = onderricht) is een opsomming van de leer van een bepaald kerkgenootschap waarin al zijn dogma's systematisch en voor leken begrijpelijk worden gegeven en uitgelegd. Omdat ze een middel zijn bij de catechese, worden ze vaak in vraag- en antwoordvorm uitgegeven.

Waarin moet de Middelaar gekend worden?

In antwoord 19 wordt 'het heilig Evangelie' als kenbron van de Middelaar genoemd.

Waarom nou Jezus?

De parabel van Job als levensles. 'Het mooie van het verhaal van Jezus is dat heel ons mensenleven daarin aan de orde komt. Geloof, liefde, ongeloof, vertwijfeling, verraad, ziekte, wanhoop, eenzaamheid, noem maar op. Het is natuurlijk niet voor niets dat elk jaar de Matthäus-Passion zulke volle zalen trekt.

Waarom Jezus boekjes?

De parabel van Job als levensles. 'Het mooie van het verhaal van Jezus is dat heel ons mensenleven daarin aan de orde komt. Geloof, liefde, ongeloof, vertwijfeling, verraad, ziekte, wanhoop, eenzaamheid, noem maar op. Het is natuurlijk niet voor niets dat elk jaar de Matthäus-Passion zulke volle zalen trekt.

Wat deed Jezus in zijn leven?

Bediening en wonderen Jezus genas de zieken, liet blinden zien, en wekte zelfs doden op. Maar belangrijker nog was dat Hij mensen hun zonden vergaf.

Gerelateerde berichten: