Wat telt het vruchtbaarheidscijfer?

Wat telt het vruchtbaarheidscijfer?

Wat telt het vruchtbaarheidscijfer?

Het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) is de som van de vruchtbaarheidscijfers per leeftijd (het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen de levendgeboorten bij vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddelde aantal vrouwen van die leeftijd).

Wat is een hoog vruchtbaarheidscijfer?

Alleen als het vruchtbaarheidscijfer 1,4 kinderen of lager wordt of 3,0 kinderen of hoger is, vindt een meerderheid van de respondenten overheidsbemoeienis gewenst.

Hoeveel geboortes in 2021?

Geboortecijfers. Het aantal levendgeborenen was in 2021 178.506. Dat is een stijging van circa 10.000 kinderen ten opzichte van 2020. Toen waren er 168.681 levendgeborenen.

Hoeveel mensen worden er per jaar geboren in Nederland?

Hoeveel kinderen worden er per jaar geboren? In 2019 werden 169 680 kinderen geboren. In eerdere periodes was het jaarlijkse aantal geboorten groter. Vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden relatief veel kinderen geboren, in 19 duizend.

Wat is het geboortecijfer in België en Nederland?

België en Nederland hebben een zeer laag geboortecijfer: in België bedroeg het 11,3 geboorten/1000 inwoners in 2018, in Nederland 10,8 geboorten/1000 inwoners.

Wat is het bruto geboortecijfer in de demografie?

In de demografie is het bruto geboortecijfer (of de bruto nataliteit) van een bepaalde bevolkingsgroep het aantal bevallingen per 1000 personen per jaar. Dit cijfer varieert naargelang het land en het jaartal tussen ongeveer 6,5 en 48 geboorten/1000 inwoners.

Wat is het geboorteoverschot van een land of een bepaald gebied?

Het geboorteoverschot van een land of een bepaald gebied is het verschil tussen het aantal levend geboren kinderen en het aantal sterfgevallen per 1000 inwoners. In landen met een hoog geboortecijfer kan dit geboorteoverschot 40 ‰ bedragen, maar het kan ook negatieve waarden aannemen.

Gerelateerde berichten: