Welke mogelijkheid kan de leasingnemer hebben aan het einde van het contract?

Welke mogelijkheid kan de leasingnemer hebben aan het einde van het contract?

Welke mogelijkheid kan de leasingnemer hebben aan het einde van het contract?

Als in de leasingovereenkomst is opgenomen dat de leasingnemer het geleasede goed op het einde van de overeenkomst in zijn oorspronkelijke staat moet herstellen, dan dient de leasingnemer hiervoor desgevallend tijdens de looptijd van het contract een voorziening aan te leggen voor de uit te voeren herstellingen.

Hoe kapitaalsubsidies boeken?

Kapitaalsubsidies boekt men gespreid in de tijd, in verhouding tot de geboekte afschrijvingen op de investering. Men boekt deze bovendien niet als opbrengst, maar rechtstreeks op een passiefrekening.

Hoe een tantième boeken?

Het tanti- eme moet, zoals eerder gezegd, ook worden vermeld op een fiche 281.20, zoals eerder gezegd en dat voor het jaar waarin het tantième belastbaar is, niet voor het jaar van aftrek door de vennootschap. Voor de zaakvoerder of bestuurder die een vennootschap is, is een tantième een gewone belastbare winst.

Wat is een facultatieve subsidie?

Een facultatieve subsidie (ook wel niet-gereglementeerde subsidie genoemd) is een subsidie die niet door een specifieke wet geregeld wordt, maar door een subsidiebesluit op naam. Deze subsidies zijn niet aan een vorm van erkenning verbonden, zoals meestal wel het geval is bij een organieke subsidie.

Hoe vraag je subsidies aan?

Schrijf uw subsidieaanvraag Die kunt u downloaden via de website van de overheidsorganisatie die de subsidie regelt. Soms heeft u hiervoor een eHerkenningsmiddel nodig. Dat is een veilige manier om in te loggen bij de overheidsorganisatie. In uw aanvraag beschrijft u duidelijk uw projectplan.

Wie schrijft auto in bij renting?

Je schrijft hem in op je eigen naam als je zelfstandige bent en op de naam van je vennootschap als het om een bedrijf gaat. Vennootschappen moeten de auto ook in de balans opnemen. Je schrijft de auto zelf af (over het algemeen over een periode van vier of vijf jaar).

Wat is een leasingovereenkomst?

Zo werkt leasing Dan ga je een overeenkomst aan met een leasemaatschappij. De leasemaatschappij financiert het bedrijfsmiddel en geeft het via lease aan jou in gebruik of eigendom. Maandelijks betaal je een bedrag (leasetermijn) aan de leasemaatschappij voor het gebruik van het bedrijfsmiddel.

Hoe Corona premie boeken?

Laat uw boekhouder de ontvangen coronapremies op een aparte opbrengstrekening (rekening 74 'Coronapremies') boeken. Zo kan hij bij het afsluiten van uw boekjaar op een eenvoudige manier het totaal van de ontvangen coronapremies bepalen.

Hoe wordt tantième belast?

De tantième wordt bij de ontvanger pas belast op het moment dat ze betaalbaar wordt gesteld. Dat houdt de facto in dat u door de tantième een uitstel van belasting bekomt. De tantième is in de vennootschap aftrekbaar in het boekjaar N, terwijl ze in de personenbelasting slechts belastbaar is in het inkomstenjaar N+1.

Is tantième loon?

Een tantième wordt aangemerkt als loon. Er is dan ook loonbelasting over verschuldigd door de bestuurder.

Welke soorten subsidies?

Alle soorten Subsidies en regelingen

  • Subsidies. Bij een subsidie krijgt u financiële steun van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of een gemeente. ...
  • Kredieten en leningen. ...
  • Borgstellingen en garantstellingen. ...
  • Fiscale voordelen. ...
  • Samenwerkingsprogramma's. ...
  • Uitkeringen. ...
  • Prijsvragen. ...
  • Onderzoek en innovatie.

Wie is eigenaar bij renting?

In het geval van renting krijgt de klant een huurcontract met vooraf gedefiniëerde looptijd, aantal kilometers en prijs. In tegenstelling tot de klassieke "leasing", wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen juridisch & fiscale eigendom. De verhuurder, dus de leasingmaatschappij, blijft eigenaar van de wagen.

Gerelateerde berichten: