Wat is de sterkste houtsoort?

Wat is de sterkste houtsoort?

Wat is de sterkste houtsoort?

Welk hout is het sterkst? Sommige houtsoorten zoals eiken en vooral esdoorn zijn erg hard. Andere zijn erg goed bestand tegen drukbelasting vanwege hun hoge dichtheid, zoals b.v pokhout. Weer andere houtsoortsen zijn heel erg taai en buigzaam, zoals b.v. populier.

Wat is het hardste hout ter wereld?

Pokhout is bekend als een van de hardste en zwaarste handelshoutsoorten. Kruisdraad of warrige draad. Fijn. kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers kg/m3.

Welk hout blijft niet drijven?

Pokhout is een klassieke, tropische houtsoort, die van groot historisch belang is. Het is een van de zwaarste houtsoorten die verhandeld worden: pokhout hoort tot de (vele) houtsoorten die niet drijven in het water.

Wat kost pokhout?

Een andere site, http://www.af.nl/voorraad/massief/pokhout/ geeft aan dat het wel verkrijgbaar is, maar de prijs liegt er niet om: € 34.080,- per m3 ex. BTW.

Welke houtsoort zinkt in het water?

Ebben, of ook wel ebbenhout, is zwart hout, met een hoge volumieke massa: het zinkt in water. In engere zin (met als genormeerde Nederlandse naam: ebben) wordt het geleverd door een aantal tropische soorten uit het geslacht Diospyros (familie Ebenaceae).

Waarom blijft hout drijven?

Voor een kubieke centimeter hout of kurk geldt dat het lichter is dan een kubieke centimeter water of olie. De dichtheden van hout en kurk zijn dus kleiner dan de dichtheden van water en olie. Daarom blijven voorwerpen van hout of kurk drijven op zowel water als olie.

Wat is wnd hout?

Witte Noordse Den (WND of vuren): gevierschaald.

Gerelateerde berichten: