Wat leer je in het eerste middelbaar?

Wat leer je in het eerste middelbaar?

Wat leer je in het eerste middelbaar?

Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. Je zal dan ook heel wat vakken herkennen van de lagere school. In dit 1e leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een brede basisvorming voor iedereen. Het is de bedoeling dat alle leerlingen een basiskennis hebben van Nederlands en wiskunde.

Kan je van 2B naar tso?

De opstroomoptie is bedoeld voor leerlingen die na 2B willen doorstromen naar 2A of naar het derde jaar ASO, KSO of TSO. Sommige basisopties worden opgedeeld in pakketten. De school kan leerlingen laten kennismaken met de volledige basisoptie of met één of meer pakketten.

Wat is de 1e graad?

De 1e graad omvat 2 leerjaren en bouwt verder op de kennis en vaardigheden die je in de lagere school hebt geleerd. Je bereidt je voor op een studiekeuze in de 2e graad die past bij jouw interesses, mogelijkheden en talenten. Een studierichting kies je vanaf het 3e leerjaar.

Wat is een eerstegraadsfunctie?

Een eerstegraadsfunctie wordt genoteerd door f (x)=ax+b (of y=ax+b). Waarbij a de richtingscoëfficiënt is: a bepaalt de richting van de rechte, en waarbij b het snijpunt met de y-as is. Let op: soms wordt de notatie f (x)=mx+q gebruikt. Dit is juist hetzelfde.

Wat is de eerstegraads bevoegdheid?

Met de eerstegraad bevoegdheid kun je in alle klassen van het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie lesgeven. De bevoegdheid is te halen via een ulo (universitaire lerarenopleiding) of bij een (hbo) lerarenopleiding nadat je je tweedegraads bevoegdheid behaald hebt.

Gerelateerde berichten: