Waarom pre registreren?

Waarom pre registreren?

Waarom pre registreren?

Wat is pre-registratie en hoe kan het helpen om slechte onderzoekspraktijken te vermijden? Pre-registratie is één oplossing om deze slechte onderzoekspraktijken te vermijden. Pre-registratie houdt in dat men de doelstelling van het onderzoek en de methoden die de onderzoekers zullen gebruiken, publiek maakt.

Wat is preregistratie onderzoek?

Preregistratie houdt in dat onderzoekers vooraf moeten laten zien wat ze willen onderzoeken, hoe ze dat gaan doen en welke conclusies worden getrokken bij welke resultaten.

Wat is een pre registratie?

Preregistreren is het toevoegen van de technische gegevens van een voertuig aan de Kruispuntbank van Voertuigen (KBV). Deze databank moet de opspoorbaarheid van voertuigen tijdens hun volledige levensloop mogelijk maken.

Wie kan een voertuig preregistreren?

Voor nieuwe voertuigen zijn dit meestal de officiële mandatarissen die voor het merendeel bij de DIV een preregistratie uitvoeren (automatische gegevensoverdracht van gededouaneerde voertuigen).

Hoe kan ik een voertuig preregistreren?

Dit bestaat uit de preregistratie van een nieuw voertuig voor de inschrijving. Het is een verplichting sinds 1 oktober 2015. De gegevensoverdracht gebeurt via een WebService of een WebClient, waarmee de inbrenging van de op het gelijkvormigheidsattest (CoC) vermelde technische voertuiggegevens mogelijk is.

Hoe een motor inschrijven?

Online inschrijven via WebDIV (nieuwe motor)

  1. Vul het roze formulier 'aanvraag tot inschrijving' in. ...
  2. Breng het ingevulde document naar je BA-verzekeraar, verzekeringsmakelaar of leasingbedrijf. ...
  3. Binnen 24 uur na de inschrijving ontvang je jouw inschrijvingsbewijs en nummerplaat van bpost.

Hoe vrachtwagen inschrijven?

De inschrijving moet aangevraagd worden door middel van het roze formulier “aanvraag tot inschrijving” dat uitgereikt wordt door FOD Mobiliteit en Vervoer. Elk formulier heeft een voorgedrukte barcode (vak X12). Het kan op geïnformatiseerde wijze of met plakstrookjes (vignetten) aangevuld worden.

Hoe afspraak maken bij DIV?

Het aantal DIV medewerkers dat zich met deze dossiers zal bezig houden is uitgebreid van 1 medewerker naar 3.

  1. WANNEER. Afspraken kunnen in de voormiddag doorgaan van 8.30u tot 11.50u. ...
  2. HOE. Wie een afspraak wil maken kan dat doen via www.mobilit.belgium.be.
  3. WAAR. DIV kantoor Brussel.

Gerelateerde berichten: