Hoeveel weeg je op maan?

Hoeveel weeg je op maan?

Hoeveel weeg je op maan?

Als je op Aarde een massa hebt van 80kg, is je gewicht dus 80 x 9,N. Op de Maan is je massa ook 80kg, maar je gewicht is 80 x 1,N, ongeveer een zesde deel van je gewicht op Aarde. Toch is het feit dat een personenweegschaal een resultaat in kilogrammen geeft niet helemaal fout.

Wat is het aangrijpingspunt van de zwaartekracht?

Het massamiddelpunt is de plek waar een voorwerp in evenwicht is. Het is ook het aangrijpingspunt van de zwaartekracht.

Wat is de baan van de maan?

De baan van de Maan is een ellips en de rotatie is eenparig. Daardoor beweegt de Maan, gezien vanaf de Aarde, ook een beetje heen en weer en zien we soms wat meer aan de oostkant en soms aan de westkant. Dit is het neeschudden van de Maan.

Wat veroorzaakt getijdenwerking op de maan?

De Aarde veroorzaakt ook getijdenwerking op de Maan. Door de ruim 80 keer zo grote massa van de aarde is het effect op de maan veel groter dan omgekeerd. De draaisnelheid van de Maan is hierdoor al zo sterk afgenomen dat ze ten opzichte van de aarde niet meer om haar as draait.

Waarom is de maan groter dan de aarde?

Hoewel er manen in het Zonnestelsel zijn die nog groter zijn dan onze maan (te weten Ganymedes, Titan, Callisto en Io), worden de Aarde en de Maan wel als dubbelplaneet aangeduid, omdat de Maan in vergelijking met de Aarde niet zeer klein is: de massa van de Maan is 1/81 van die van de Aarde.

Wat is de draaisnelheid van de maan?

De draaisnelheid van de Maan is hierdoor al zo sterk afgenomen dat ze ten opzichte van de aarde niet meer om haar as draait. Een volledige rotatie om haar eigen as duurt dus precies even lang als een complete omwenteling om de Aarde, een bij meer manen voorkomend fenomeen dat synchrone rotatie wordt genoemd.

Gerelateerde berichten: