Wat doet de CdK?

Wat doet de CdK?

Wat doet de CdK?

Taken van commissaris van de Koning De commissaris is ook voorzitter van Gedeputeerde Staten. Als lid maakt hij ook deel uit van Gedeputeerde Staten. De cvdK houdt toezicht op het beleidsproces van de provincie. En hij kan adviseren en bemiddelen bij bestuurlijke problemen in gemeenten.

Wie zijn de leden van de Provinciale Staten?

Het aantal leden is afhankelijk van het inwonertal en loopt uiteen van 39 voor een provincie met minder dan 400.000 inwoners, tot 55 voor een provincie met meer dan 2.000.000 inwoners (art. 8 lid 1 van de huidige Provinciewet).

Hoe wordt de commissaris van de Koningin gekozen?

De commissaris van de Koning wordt benoemd door de regering voor een periode van zes jaar. Alleen de regering kan de commissaris binnen deze periode ontslaan. Tot midden jaren 1980 was het gebruikelijk te spreken over 'commissaris des Konings' dan wel 'commissaris der Koningin' (CdK).

Hoeveel verdient een commissaris van de koningin?

Wat verdient een Commissaris van de koningin? Een Commissaris van de Koningin verdient een behoorlijk salaris, gemiddeld ongeveer €10.123 bruto in de maand.

Hoe worden de Gedeputeerde Staten gekozen?

De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten (kortweg: de Staten) voor een periode van vier jaar. Iedere gedeputeerde heeft eigen taakgebieden. Doorgaans volgt hun benoeming op onderhandelingen over een coalitie tussen fracties in de Staten.

Hoeveel Staten heeft Nederland?

ZeelandNoord‑Holl...Zuid‑Holla...LimburgFrieslandNoord‑Bra... Nederland/Provincies

Hoe word je Commissaris van de Koning?

De commissaris van de Koning wordt benoemd door de regering voor een periode van zes jaar. Alleen de regering kan de commissaris binnen deze periode ontslaan. Tot midden jaren 1980 was het gebruikelijk te spreken over 'commissaris des Konings' dan wel 'commissaris der Koningin' (CdK).

Wie kiezen de gedeputeerde?

De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten (kortweg: de Staten) voor een periode van vier jaar. Iedere gedeputeerde heeft eigen taakgebieden. Doorgaans volgt hun benoeming op onderhandelingen over een coalitie tussen fracties in de Staten.

Gerelateerde berichten: